Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie.

ADESCO wykonało kompleksowe wyposażenie oraz konfigurację datacenter szpitala.

Wdrożenie zostało oparte o technologię IBM system x oraz centralny storage w postaci macierzy storwize v3700. Serwery fizyczne zostały zwirtualizowane za pomocą technologii Microsoft Hyper-V, na których zostało utworzone sześć instancji wirtualnych.

W ramach postępowania wdrożony został również centralny system backupu zakończony biblioteką taśmową IBM. System backup został oparty o aplikację Symantec Backup Exec 2012. Wszystkie dane łącznie z obrazami systemów oraz zawartością baz danych są kopiowane na macierz, skąd wybrane dane są przenoszone dalej na nośniki taśmowe celem ich archiwizacji.

 

Dostawę oraz konfigurację wykonano zgodnie z zawartą umową nr RC-649/2013/PNDzZPiZ/35 z dnia 29.07.2013r.

 

W odniesieniu do realizacji w/w umowy potwierdzamy terminowe i rzetelne zrealizowanie dostawy oraz wywiązanie się ze wszystkich postanowień umowy.

Jarosław Ostrowski, Dyrektor