O firmie Adesco w Lublinie

Układ scalony

Firma ADESCO sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie to dostawca oraz integrator profesjonalnych technologii i rozwiązań informatycznych. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania IT wspierające pracę przedsiębiorstw i instytucji, kreujemy właściwe podejście do procesu informatyzacji oraz dostarczamy standaryzowane i przetestowane elementy środowiska informatycznego. Oferujemy strategię rozwoju opartą na wirtualizacji z zachowaniem pełnej kontroli i elastyczności wyboru, prowadzącą do obniżenia kosztów. W naszej pracy podążamy za ogólnie przyjętymi standardami Green IT. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych przez nas technologii.

Jak pracujemy?

Nasz schemat współpracy z klientem polega na:

  • prezentacji możliwości zastosowania nowych technologii w firmie,
  • analizie skoncentrowanej na maksymalizacji korzyści płynących z implementacji środowiska,
  • stworzeniu projektu ilustrującego całkowitą architekturę środowiska, łącznie z harmonogramem działań,
  • kompleksowym uruchomieniu przedstawionej architektury i szkoleniach dla personelu klienta,
  • asyście w codziennym użytkowaniu i administrowaniu środowiska.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez nas usług!